Çocuklar için Bilgi Güvenliği ve DQ World Projesi

DQ World

Bundan yaklaşık bir sene önce duyduğumda heyecanlandığım ve hakkında yazmıştım, o zaman sadece bir projeydi. Çocuklar için Bilgi Güvenliği için farkındalık sağlayacak DQ World Projesi artık gerçekleşti! Turkcell de geçenlerde bu mutlu haberi 28 Ocak 2019 tarihinde duyurdu.

Bu güzel haberi ilk Turkcell CEO’su 2018’de Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde duyurmuştu. Bu zirvede Turkcell’in bir sadece GSM Operatörü olarak kendini görmediği, pek çok alanda teknoloji çözümleri sunan bir şirket olmayı hedeflediğini anlatmıştı. Sunumun sonlarına doğru da sosyal sorumluluk konularına değinildi, bunlardan beni en etkileyeni de DQ Institute ve Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen işbirliği.

Çok fazla çocuğa ulaşmasını umduğum, küçük yaştan bilgi güvenliği farkındalığını hedefleyen, çocukları dijital dünyaya doğru bir şekilde kazandırmayı hedefleyen bu projenin detaylarından bahsetmek istiyorum.

Neden Böyle Bir Projeye İhtiyaç Vardı?

Çünkü, *çocukların %40’ı sanal dünyada zorbalık görüyor. %39’u internet bağımlısı, %69’u ergenlik döneminde tanımadığı insanlarla konuşuyor…

Çünkü, çocukları dijital dünyada korumamız ve çocukların dijital dünyayı doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamamız gerekiyor.

Bunun için 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital farkındalığını arttırmak için bir projeye ihtiyaç duyuldu.

Dijital Zeka ve Dijital Vatandaşlık

Nasıl hayatımızda IQ ve EQ kavramları yerleştiyse, şimdi öğrenmemiz gereken yeni kavram: DQ. Bu kavram da Dijital Zekamız için kullanıyor. 3 faktör* dijital zekamız için çok kritik:

Dijital Vatandaşlık (Digital Citizenship) : Dijital teknoloji ve medyayı güvenli, sorumlu ve etkili kullanma becerisi.

Dijital Yaratıcılık (Digital Creativity) : Dijital ekosistemde yeni içerikler yaratma ve fikirleri  dijital araçlar kullanarak gerçeğe dönüştürme becerisi.

Dijital Girişimcilik (Digital Entrepreneurship) : Dijital medya ve teknolojileri kullanarak global zorlukları çözme ve yeni fırsatlar yaratabilme becerisi.

DQ World projesinde özellikle en çok aileleri endişelendiren konu olan çocukların bilgi güvenliği konusu Dijital Vatandaşlık kategorisinde yer almakta ve detaylanmaktadır. Dijital vatandaşlık 8 alt kriterde toplanır (bu kriterlerin alt kırılımları da mevcuttur):

  • Dijital vatandaş kimliği
  • Ekran zaman yönetimi
  • Siber zorbalık yönetimi
  • Siber güvenlik yönetimi
  • Gizlilik yönetimi
  • Eleştirel düşünme
  • Dijital ayak izleri
  • Dijital empati

DQ World Ne Yapar?

Çocuğun farkındalık düzeyini ölçmek açısından bu farklı kategorilerde sorular yönelterek farkındalık ölçümü yapar. Bu ölçümle çocuğun gelişim alanları belirlenir. Bununla beraber çocuğu 5 günlük Dijital Vatandaşlık eğitimine alır, eğitim sonunda eğitim öncesi ve sonrası çocuğun farkındalık durumunu raporlar. Bu siteye link‘ten erişebilirsiniz.

Ne güzel değil mi? Peki biz yetişkinler kendimiz çocuklarımıza bu eğitimi verebilir miyiz? Eğitim evde, ailede başlar, elbette ki verebiliriz, hatta vermeliyiz. Peki yeter mi? Yetmez! Dünyadaki bilgi güvenliği ihlal olaylarının %95**’inden fazlası insanların hata ve ihmallerinden kaynaklıyken, kendi başımıza verdiğimiz eğitim yetmeyecektir. Bu sebeple DQ World gibi projelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu projeye destek veren şirketlere ve bu projede çalışan herkese kucak dolusu tebrikler. Çocuklarımızın geleceğine ışık tutmaya devam edin…

*Tanım kaynakları DQ Institute Web Sitesinden alınmıştır.

**Rakamlar DQ Institute Web Sitesinden alınmıştır.